Cenovnik platnih usluga

1. Uplata na platni račun Naknada
Nalog za uplatu IPS Instant platni nalog *
0 - 2.000,00 60,00 160,00
2.000,01 - 5.000,00 50,00 + 0,5% 150,00 + 0,5%
5.000,01 - 10.000,00 50,00 + 0,6% 150,00 + 0,6%
10.000,01 - 300.000,00 50,00 + 0,9% 150,00 + 0,9%
> 300.000,01 50,00 +1%, max 5.500,00 /


2. Generisanje uplatnice sa portala eUprava 100 RSD + naknada iz tačke 1


3. Uplata pazara pravnih lica i preduzetnika 0,5%; min 100,00 RSD, max 2.000,00 RSD


4. Uplata rate kredita fizičkih lica u korist 3bank Nalog za uplatu
0 - 5.000,00 60,00
5.000,01 - 500.000,00 20,00 + 0,8%
> 500.000,01 4.500,00


Terminski plan

Nalog za uplatu Vreme prijema Vreme izvršenja
Do 16:00h Isti dan


ISP - Instant platni nalog Vreme prijema Vreme izvršenja
Radno vreme lokacije Odmah - 24/7


* IPS - Instant platni nalog - uplata iznosa do 300.000 RSD (uključujući i ovaj iznos) koji se izvršava u IPS NBS platnom sistemu. Kod naknade izraženih u %, osnovicu za obračun predstavlja iznos transakcije plus fiksni deo. Naknada je oslobođena od PDV-a u skladu sa članom 25. ZPDV.

** Poslovni dan je svaki radni dan, odnosno deo dana u kojem se izvršavaju transakcije. Radnim danima se ne smatraju subota, nedelja, državni i verski praznici u Republici Srbiji. Ukoliko je uplata primljena nakon navedenih termina, datum izvršenja je sledeći poslovni dan. U slučaju da postoje uslovi, TENFORE će primiti i izvršiti platne transakcije i nakon navedenih termina istog dana.SREDNJI KURSEVI NBS